Zápisky z probraných témat

Ekosystém, ekologická výchova:

html (152 kB); pdf (368 kB)


Globální klimatické změny, problematika ovzduší a doprava:

html (83 kB); pdf (294 kB)

Přílohy:

html (1,43 MB); pdf (1,12 MB)


Domácí ekologie:

html (238 kB); pdf (556 kB)

Přílohy:

Alternativní zdroje (886 kB); Auta na brněnských ulicích (116 kB); Prací prášky (2,45 MB); Tabulky 8 a 9 (1,64 MB)


Globalizace, supermarkety:

html (38 kB); pdf (153 kB)

Odpady:

html (732 kB); pdf (1,68 MB)

Program o odpadech:

html (1,67 MB); pdf (301 kB)


Půda, ekologické zemědělství:

html (374 kB); pdf (858 kB)

Tabulky k ekologickému zemědělství:

html (489 kB); pdf (53 kB)

Lesy:

html (75 kB); pdf (192 kB)

Program o lese:

html (68 kB); pdf (185 kB)


Vyhláška o zřízení
CHKO Litovelské Pomoraví:

html (70 kB); pdf (124 kB)


Živly: Voda

html (39 kB); pdf (30 kB)

Kanal Dunaj-Labe-Odra

html (28 kB); pdf (21 kB)

Jezy na Labi

html (32 kB); pdf (22 kB)