Tým vedoucích

Hrášek
Hana Kazdová

náš hlavas
externí pracovník DEV Lipka
studentka VOŠS v Brně

Pavučinka
Monika Šimková

studentka
ESF MU v Brně

Radka
Radka Hejlová

studentka
PřF MU v Brně

Blanka
Blanka Rabušicová

studentka
MZLU v Brně

Kiti
Petra Fojtíková

studentka
FSS a PdF MU v Brně

Chosé
Josef Hromada

student
MZLU v Brně

Kuba
Jakub Gottvald

student
PdF MU v Brně

Kiwi
Barbora Jarošová

studentka
FF MU v Brně

Lusk
Petr Kazda

student
ESF MU v Brně